Slovenčina (Slovensko)English (United Kingdom)

   Friško je hudobno-tanečné zoskupenie. Jednotliví členovia majú tanečnú, hudobnú a divadelnú prax z popredných umeleckých telies. Cesty jednotlivých členov sa stretli s myšlienkou pracovať s vlastnými námetmi a k vlastnej tvorbe. Preto sa hlavnou doménou našej práce stala tvorba nových, dramaticky upravených, hudobno-tanečných predstavení zameraných prevažne na folklór.

     Folklór štylizujeme netradičným spôsobom. Pracujeme s modernou hudbou, ale zameriavame sa aj na tradičné folklórne postupy pri hudbe, speve a tanci. Predstavujeme folklór z iného pohľadu nielen toho tradičného, ale aj v inom prevedení ako to mohlo kedysi vyzerať.

      Friško aj napriek módnym trendom a obrovskému prílivu zahraničnej kultúry udržiava a dôstojne šíri tradičné umenie slovenského národa. V súčasnosti sa skupina prezentuje bohatým a pestrým repertoárom zameraným na slovenského diváka, ale aj diváka zahraničného, pre ktorého je slovenská kultúra temperamentná a zaujímavá.

      Hudobno – tanečnú skupinu Friško zastrešuje Werkeľ, občianske združenie.

Sme aj na fb_logo